Meestal is het mogelijk én verantwoord dat u, als patiënt, zelf naar uw huisarts toegaat: in de praktijk heeft de arts alles bij de hand om u zo goed en zo doelmatig mogelijk te onderzoeken en te behandelen.
De kwaliteit van zorgen zal er dan ook wel bij varen.

Indien uw huisarts op afspraak werkt, vraag dan steeds tijdig uw consult aan. Komt u met meer dan één persoon, vraag dan ook meerdere afspraken. Voorziet u een langer gesprek voor een ernstige problematiek, een speciale ingreep of gynaecologisch onderzoek, vermeld dit dan bij aanvraag zodat uw arts met de tijdsduur rekening kan houden.

Door een spoedgeval vb. een hechting kan de consultatie al eens uitlopen en dient u wat langer te wachten. Daarvoor vragen wij uw begrip.

Indien u niet op uw afspraak kan komen, breng dan tijdig uw huisarts op de hoogte. Indien u dit niet doet, verhindert u dat anderen kunnen geholpen worden op dat moment.

Huisbezoeken worden best gereserveerd voor bijzondere omstandigheden, zoals voor mensen die niet vervoerd kunnen worden.
Vermeld steeds duidelijk:
• naam & voornaam van de zieke(n)
• straat, nummer (evt. bel in een flat)
• zeg misschien bondig waarover het gaat, om over de hoogdringendheid te kunnen oordelen

Voorschriften en attesten mogen door uw huisarts enkel afgeleverd worden tijdens een raadpleging.
Maak daarom tijdig een afspraak met uw arts en vraag voldoende voorschriften tijdens de raadpleging, zodat u niet onverwacht zonder medicijnen valt.

Voor het invullen van formulieren is informatie en tijd nodig, kom daarom hiervoor steeds op raadpleging.

Nota:
Uw dokter mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid!
Maak het hem/haar niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, écht en verantwoord is.
Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.

Uw huisarts staat in voor het bijhouden en coördineren van uw GMD, dit is uw Globaal Medisch Dossier.
Het verzamelen en bijhouden van al uw medische gegevens door één huisartsenpraktijk draagt bij tot een verhoogde kwaliteit. Dankzij dit GMD wordt de communicatie tussen de specialist, uw huisarts en andere zorgverstrekkers geoptimaliseerd.
Voor het bijhouden en coördineren van uw dossier krijgt uw huisarts van het RIZIV een vergoeding. Uw arts zal hiervoor éénmaal per kalenderjaar een vastgesteld bedrag aanrekenen. Dit bedrag wordt u volledig terugbetaald door uw ziekenfonds. Vanaf dat ogenblik geniet u 30% vermindering op het remgeld voor elke raadpleging bij uw huisarts.
Bij verhuis of wijziging van huisarts kan het dossier, op uw vraag, doorgegeven worden aan de nieuwe huisarts. Pas het volgende kalenderjaar betaalt u dan de GMD bijdrage aan uw nieuwe huisarts.

Om onszelf, huisartsen, te beschermen tegen de hoge werkdruk en de zware eisen die aan ons beroep worden opgelegd is er een wachtsysteem (voor meer informatie zie rubriek wachtdienst).

Dit was dan een hele waaier aan informatie, om de samenwerking met uw huisarts zo vlot mogelijk te laten verlopen. Wij rekenen op uw medewerking en zijn altijd ter uwer beschikking om eventuele opmerkingen of suggesties te bekijken.

Langs deze weg willen wij u bedanken voor het vertrouwen dat u ons al jaren schenkt en wij hopen dat deze mooie wisselwerking zich in de toekomst nog verder uitbreidt.

Dank u,

De huisartsen van Lede-centrum, Impe, Wanzele, Oordegem, Smetlede en Vlierzele.