Nieuw coronavirus (Covid-19)

Wat moet ik doen als ik ziek ben?

Heb je koorts en/of luchtwegklachten (zoals hoesten en ademhalingsmoeilijkheden) ?

  • Blijf thuis
  • Bel je huisarts en vermeld je symptomen. Ga niet naar de wachtzaal of naar spoed. De huisarts bepaalt of een test nodig is en of je thuis kan uitzieken of naar het ziekenhuis moet.

Kijk hier voor meer informatie: www.info-coronavirus.be