De Geneeskundige Kring Lede werd een v.z.w. in 2004 met ondernemingsnummer 0867212662. De statuten verschenen in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 21 september 2004.

Door een MB van minister Demotte, gepubliceerd op 11 oktober 2005, kregen we als huisartsenkring een voorlopige erkenning vanaf 15-12-2004.

Overeenkomstig een MB van 28-02-2007, gepubliceerd op 5-4-2007, is de Kring definitief erkend met ingang van 15-12-2006 met als erkenningsnummer 165.

Het bestuur van de v.z.w. bestaat uit

 • Dr. An Lanckman, voorzitter
 • Dr. Peter Van De Walle, secretaris
 • Dr. Greet De Munter, penningmeester
 • Dr. Hans Christiaens, bestuurslid
 • Dr. Corine Covens, bestuurslid
 • Dr. Katrien Haems, bestuurslid
 • Dr. Kurt Van Wassenhove, bestuurslid

Uit de statuten:

De vereniging heeft tot doel:

 • De uitoefening van het huisartsenberoep te vergemakkelijken, te behartigen en te beschermen.
 • De huisartsengeneeskunde op een sociaal en wetenschappelijk verantwoorde wijze te bevorderen.
 • De relaties te bevorderen binnen de huisartsenzone en loco-regionaal, tussen de huisartsen onderling en met de arsten- specialisten, met de beoefenaars van medische en paramedische beroepen, met de gezondheidswerkers, publieke en private instellingen, organisaties in de gezondheids- en welzijnszorg en de overheid.
 • De lokale organisatie en de vertegenwoordiging van de huisartsen op zich te nemen, en de samenwerking van de huisartsen met andere beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg.

Daartoe,

 • Treedt de huisartsenkring vzw op als de vertegenwoordiger van de huisartsen van de huisartsenzone.
 • Organiseert de huisartsenkring vzw een huisartsenwachtdienst binnen de huisartsenzone.
 • Kan de huisartsenkring vzw initiatieven nemen om de wetenschappelijke navorming van de huisartsen te bevorderen, o.a. via voordrachten, studievergaderingen, seminaries, congressen.
 • Kan de huisartsenkring vzw initiatieven nemen om organisatorisch, structureel en inhoudelijk een beroepskader aan de huisartsen aan te bieden, om te voldoen aan wettelijke vereisten en/of om te voldoen aan erkenningscriteria voor huisartsen.