Informatie voor de huisartsen-leden van de kring

Data van bijscholingen en andere kringactiviteiten (aanvullingen graag melden aan het bestuur)